Overgangen til

fra

av hensyn til hele samfunnet

circularAsset 7

Sirkulærøkonomi omfatter forretningsmodeller i en bedrift, mellom bedrifter, i en organisasjon eller på et sted, som fokuserer på økosystemer og sirkulære kretsløp fremfor enn lineære prosesser. Et sirkulært system er et produksjons- og forbrukssystem som sløsler så lite som mulig med ressurser.

Smarte løsninger for hele samfunnet for å samarbeide for å nå målet

En dedikert gruppe som samarbeider med å bruke smart teknologi og gode skalerbare forretningsmodeller for å hjelpe Nesodden med overgangen til en mer sirkulær økonomi.